مشاهده دسته بندی روش-تحقیق

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر

عباس دولت یاری 1396/01/27 دسته بندی : روش تحقیق 2
تعداد صفحات : 100 صفحه

چكيده

فصل اول 

مقدمه

بيان مسئله 

اهميت و ضرورت كار 

فرضيه تحقيق 

تعريف نظري 

تعريف عملياتي 

فصل دوم: سابقه پژوهش 

استرس و سندرم فرسودگي 

افسردگي 

افسردگي زيست - شيميايي 

افسردگي واكنشي 

مدل سليه از استرس 

افسردگي 

سرزنش خود 

نوميدي 

ترحم به خود  

معضل افسردگي 

نظريه روانكاوي 

نظريه هاي يادگيري 

رويكرد شناختي 

تعريف 

افسردگي واكنشي  

افسردگي درون زاد 

افسردگي روان زاد 

تشخيص و سنجش افسردگي 

اختلال افسردگي عمده 

اختلال افسرده خلقي 

علايم افسردگي 

چگونگي مقابله با افسردگي  

روش هاي درمان افسردگي 

روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده 

روش دو ستوني 

درمان كوتاه مدت 

مشاوره و روان درماني گروهي 

چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند 

چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير 

خسارت استرس 

روند استرس 

نشانه هاي هيجاني افسردگي 

به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم 

ديدگاههاي نظري درباره افسردگي  

تعريف امدادگر 

خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر 

تعريف كمكهاي اوليه و امداد  

هدف ما از كمكهاي اوليه 

تعريف عمليات نجات 

تعريف ديگر امدادگر 

تعريف كمك هاي اوليه 

بقيه ويژگي هاي يك امدادگر 

حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه 

وظايف امدادگر 

نحوه مراقبت از خود 

كنترل استرس 

واكنش به استرسها 

واكنش هاي ديررس 

واكنش هاي شديد 

مروري بر سابقه پيشينه تحقيق 

فصل سوم: طرح پژوهش 

طرح پژوهش  

جامعه پژوهش 

نمونه پژوهش 

روش نمونه گيري 

ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات 

روش آماري 

فصل چهارم: آمار 

مقدمه 

آمار توصيفي 

آمار استنباطي 

فرض صفر 

فرض خلاف 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 

بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي پژوهش  

پيشنهادات 

منابع و مآخذ 

پيوست                                                       

file logo
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

راضيه بهشت 1395/05/03 دسته بندی : روش تحقیق 1
تعداد صفحات : 53 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مساله

اهميت و ضرورت تحقیق

هدف پژوهش

فرضيه‌ها

تعریف متغير‌هاي پژوهش

تعريف مفهومي متغير‌ها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعريف مهارت‌هاي زندگي

تعريف سازمان بهداشت جهاني از مهارت‌هاي زندگي

مبانی نظری آموزش مهارت‌هاي زندگي

نظريه ياد‌گيري اجتماعي

نظريه يادگيري سازا ‌گرايي

تاريخچه آموزش مهارت‌هاي زندگي

مصاديق و انواع مهارت‌هاي زندگي

طبقه‌‌بندي بين المللي مهارت‌هاي زندگي

کاربرد مهارت‌هاي زندگي

اهداف آموزش مهارت‌هاي زندگي

آثار برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي

سازگاري اجتماعي

تعريف سازگاري اجتماعي

ديدگاه هاي مرتبط با سازگاري اجتماعي

ديدگاه يادگيري اجتماعي

ديدگاه اصالت وجود

ديدگاه رفتا رگرايي

ديدگاه روانشناسی شناختي  

نظريه‌ي پديدار شناختي

عوامل مؤثر بر سازگاري اجتماعي

ویژگی های سازگاري اجتماعی

سازگاري در نوجوانان

ويژگي‌هاي نو جوان سازگار

پيشينه پژوهش

تحقيقات انجام شده در خارج از کشور

تحقيقات انجام شده در داخل کشور

جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه  

روش پژوهش

جامعه آماري

حجم نمونه و روش نمونه‌گيري

نمره گذاري آزمون

روش آماري تجزيه و تحليل داده‌ها

نتیجه گیری

منابع

file logo
خرید و دانلود | 5,300 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش

راضيه بهشت 1395/05/01 دسته بندی : روش تحقیق 1
تعداد صفحات : 40 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیات پژوهش

تعاریف مفهمومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفهوم رضايت شغلي  

عوامل مؤثر در رضايت شغلي  

رضایت شغلی و انگیزش

مبانی نظری رضایت شغلی

انتظار رضايت از شغل  

نظريه ي برابري

نظريه ي سلسله مراتب نيازهاي مازلو  

نظريه ي اختلاف

تئوري ارزشي ادوين لاك

علل و پيامدهاي رضايت وعدم رضايت

پيامدهاي رضايت و عدم رضايت

پيشينه ي تحقيق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش پژوهش

جامعه پژوهش

محیط پژوهش

نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

توضیح ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

پرسشنامه رضایت شغلی

file logo
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین افسردگی و سلامت روان مردان شاغل و غیر شاغل

راضيه بهشت 1395/05/01 دسته بندی : روش تحقیق 1
تعداد صفحات : 44 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های پژوهشی

مقدمه

افسردگی

افسردگی بالینی

تعريف بهداشت رواني بر اساس مکاتب مختلف روان شناسی

مکتب زیست گرایی

مکتب روان کاوی

مکتب رفتارگرایی

مکتب انسان گرایی

مکتب بوم شناسی

پیشینه ی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

طرح کلی پژوهش

جامعه ی آماری

نمونه ی مورد مطالعه

ابزار پژوهش

پرسشنامه ی سلامت عمومیGHQ

روش نمره گذاری

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

پرسشنامه ی سلامت عمومی

منابع

پیوست ها

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 4,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی بازیهای رایانه ای و نقش آن در اختلالات رفتاری کودکان

زهرا حسینی 1394/11/26 دسته بندی : روش تحقیق 1
تعداد صفحات : 25 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقيق

اهداف کلی تحقیق

اهداف جزئی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه

اختلالات رفتاری کودکان

انواع اختلالات رفتاری

تاريخچه بازی های رايانه ای

تاريخچه بازی های رايانه ای در ايران

تقسیم بندی بازي هاي رايانه اي

مبانی نظری تحقیق

فصل سوم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

پيشنهادات تحقیق

منابع

file logo
خرید و دانلود | 3,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی پایبندی به دین در دانشجویان

زهرا حسینی 1394/09/24 دسته بندی : روش تحقیق 3
تعداد صفحات : 120 صفحه

فصل اول: كليات

مقدمه

بيان مساله

ضرورت تحقيق

اهداف پژوهش

فرضيات پژوهش

فصل دوم: پيشينه تحقيق

بررسي آثار و پژوهش هاي انجام شده

مهم ترين يافته هاي تحقيق عبارتند از

پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور

تعاريف مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق

تعريف دين

نماز

مفهوم لغوي حجاب

مفهوم اصطلاحي حجاب

نظريه رفاه اقتصادي

تعريف معلومات ديني

مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق

بررسي آراء ونظريات مربوط به دين و دينداري

دين از ديدگاه اسلام

تعريف دين

نظريه

تعريف دين

چهارچوب نظري

نظريه ماركس

آگاهي عمومي و متعارف (روحيه اجتماعي)

آگاهي سيستماتيزه شده و مدرن

منظور از دين در اين پژوهش عبارت است از

دين از ديدگاه مكتب اصالت كاركرد

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق

تعريف جامعه آماري و حجم نمونه

روش تحقيق

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

سيماي پاسخگويان

توصیف نظرات پاسخگويان

اعضای خانواده

فصل پنجم: نتيجه گيري

خلاصه نتایج

مقایسه بین متغیرهای زمینه ای و فرضیات پژوهش

نتیجه گیری

محدودیتها

پرسش نامه

منابع

file logo
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه سلامت روان و مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی

زهرا حسینی 1394/03/08 دسته بندی : روش تحقیق 1
تعداد صفحات : 17 صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

سوالات جزئی

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات جزئی

متغیرهای تحقیق

تعاریف مفاهیم تحقیق

مفهوم سلامت روان

راهبردهای فراشناختی

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

جامعه ونمونه آماری

ابزاراندازه گیری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه وتحلیل داده ها

منابع

file logo
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

زهرا حسینی 1395/08/10 دسته بندی : روش تحقیق 2
تعداد صفحات : 60 صفحه

چكيده

فصل اول

مقدمه

مسأله پژوهشي

فرضيه پژوهشي

اهداف تحقيق

تعريف اصطلاحات

تعايف سازنده و مفهومي

خلاقيت

پيشرفت تحصيلي

فصل دوم

خلاقيت

هوش و خلاقيت

مراحل خلاقيت

آماده سازي

دورة نهفتگي

اشراق

اثبات

پرورش خلاقيت در كودكان

نقش مدرسه در بارور كردن خلاقيت

ويژگيهاي كودكان خلاق

كنجكاوي

پشتكار

نياز به استقلال

شك گرايي

بازيگوشي فكري

اعتماد به نفس

آگاهي

شوخ طبعي

نظريه هاي مربوط به خلاقيت

خلاقيت به عنوان الهام خدايي

خلاقيت به عنوان ديوانگي

خلاقيت به عنوان نبوغ شهودي

خلاقيت به عنوان نيروي حياتي

نظريه تداعي گرايي

نظريه گشتالت

مكتب شناختي

نظرية روانكاوي

روانكاوي جديد

عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي

عادت دادن كودك به نظم و ترتيب در كارهاي روزانه

برخورد منطقي و معتدل با كودك

اولياء‌ نبايد نقطه مقابل مربيان قرار گيرند

روش تدريس امري است پويا و تجربي

اولياء بايد با مطالب كتابهاي درس فرزندشان آشنا باشند

والدين بايد آموخته هاي اطفال خود را به بيرون از كلاس تعميم دهند

مراجعه به مدرسه و جويا شدن از وضعيت تحصيلي كودكان

تاثير معلمان بر خلاقيت

فصل سوم

جامعه

نمونه

طرح تحقيق

ابزار اندازه گيري

آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت (MPPT)

پاياني آزمون MPPT

روش آماري

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم

محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادهاي تحقيق

خلاصه تحقيق

منابع

ضمائم

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 6,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسي رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني

زهرا حسینی 1394/01/30 دسته بندی : روش تحقیق 2
تعداد صفحات : 15 صفحه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله           

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوال هاي پژوهشي

فرضیه‌های تحقیق

تعریف نظری تحقیق          

تعریف نظری آرامش روانی

تعریف عملیاتی آرامش روانی

عقده‌های حقارت و ریشه‌های آن

عقده برتري جويي

سبک زندگی

تکلیف کار

عشق/ اريك فروم

همراهی

نگرش‌های سبک زندگی

شكل گيري سبك زندگي

پیشینه پژوهش

طرح کلی پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

منابع

file logo
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسي رابطه ي تعهد سازماني با فرسودگي شغلي دبيران

زهرا حسینی 1394/06/21 دسته بندی : روش تحقیق 2
تعداد صفحات : 15 صفحه

مقدمه

بيان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقيق

اهداف کلی

اهداف جزئي

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعهد سازمانی

فرسودگي شغلي

تعريف عملياتي متغير ها

مبانی نظری تحقیق

اهميت تعهد سازماني

فرسودگي شغلي

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزاره اندازه گيري تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

file logo
خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...